Walgaarreffannaan daangaa Itoophiyaafi Sudaan hanga maaliitti?

Sudaaniifi Itoophiyaan nannoo daangaa Alfaashiqaa lafa umamaan misoomaaf mijaawaa ta’etti erga gara wal dhabdeetti seenanii baatiiwwan lakkaa’amaniiru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.