UN hooggantu isaa Itoophiyaa yaada dhimma waraana Tigraay irratti kennaniin hojiirraa ittise

Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti Ejensiin Baqattootaa hooggantuu isaa damee Itoophiyaa waraana Kaaba biyyattiitti adeemaa jiruufi ejjennoo UN ilaalchisee yaada kennanirraa ka’uun yeroof hojiirraa ittisuu AFP’n gabaase.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.