‘Rakkoo osoo furmaata hin argatiin bubbuletu haala amma Oromiyaa keessa jiru dhale’-Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa

“Gadaatu bakka jira malee Abbootiin Gadaa bakka hin jiran. Waan kana amma duras irra deddeebi’ee dubbadheera,” jedhan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.