Ogeessi fayyaa balaa namoota ambulaansii keessaa baafamanii ajjeefamanirraa hafe maal hima?

Viidiyoo daran nama jeequufi miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodamaa jiru kun wayita namoonni ambulaansii keessaa harkifamanii dhagaa fi meeshaalee qara qaban birootiin waraananii yoo ajjeesan mul’isa. Kanarratti wanta odeeffanne:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.