Koronaavaayiras: Itoophiyaan qajeelfama COVID-19 ittisuufi to’achuuf hojiirra jiru jijjiirte

Itoophiyaatti lakkoofsi namoota koronaavaayirasiin du’aniifi kanneen kutaa warra jabaa dhukkubsataniitti dabarfaman haala baayyee rifaasisaa ta’een dabalaa jiraachuu hordofee qajeelfamni weerara dhibee kanaa ittisuufi to’achuuf gargaaru fooyyaa’ee ba’uun isaa ibsameera. Qajeelfamni Ministeerri Fayyaafi Inistitiyuutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa foyyeessanii baasan kun A L I Hagayya 13, 2013 irraa kaasee hojiirra oola jedhameera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.