Jaalala foon dheedhii qaala’insi jireenyaa dhaabuu hin dandeenye

Yonaas Girmaa daldala foonii keessa waggoota 20 ol tureera. Hojii kana abbaa isaarraa fudhatee yeroo ammaa kana mana foonii bulchaa jira.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.