Haleellaa 9/11: Daqiiqaawwan 149 addunyaa jijjiiran akkamiin yaadatamu?

Haleellaa waggaa 20 baranaa gareen al-Qaa’idaa US keessatti raawwataniin namoonni 3,000 lubbusaanii dhaban. Taateewwan adeemsa seenaa hanga har’aatti hindhaabane kan eegales haala akkasiitiin ture.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.