Barataa kutaa 12ffaa Naa’ol Ballaxaa: ‘Qabxii xiqqaan caalamuus bu’aa dadhabbii kiyyaa argadheera’

Barattoonni kutaa 12ffaa qorumsa fudhatan yeroo ammaa qabxii isaanii baruu eegalaniiru. Kanneen keessaa akka biyyaatti qabxiin 700 keessaa galmaa’e 669 ta’u Ministeerri Barnootaa Itoophiyaa beeksiseera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.