Atileetiin Itoophiyaa tokko rikoordii yemmuu cabsitu, inni tokko injifannoon isaa haqame

Rikoordiin fiigicha km5 kanaan dura atleetii lammii Keeniyaa Biitriis Chepkoheechiin daqiiqaa 14 fi sekoondii 44’n xumuruun kan qabame ture yoo ta’u, Sanbareen dorgommii ishee daqiiqa 14 fi sekondii 30’n xumuruun foyyeessite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.