Gosti Pooliyoo tokko babal’annaan Itoophiyaan duula talaallii eegalte

Bara 2017'tti biyya beekamtii Pooliyoorraa bilisa jedhu argattee turte Itoophiyaa keessatti dhibichi deebi'ee waan babal'ateef talaalliin…

Muuziqaa: Raapparii dhalataa Tigraay Ameerikaa keessatti gurra horachuuf qabsa’aa jiru

Waa'ee nageenyaa fi mirga daa'imman Somaaliyaa, wa'ee Joorji Filooyid akkasumas waa'ee artiist Haacaaluu Hundeessaa wallisuu hima.…

Namichi bofa ajjeesee ittiin ‘moruuf’ ture hidhaan adabame

Godina Shawaa Lixaa, Aanaa Jibaatitti namichi bofa kukkutee hojii tolchaa ykn moraaf mana namaa keessa utuu…

UN xiyyaarri deeggarsa fe’e Maqalee qubachuu danqamuu hordofee garasitti balali’uu dhaabe

Haleellaan xiyyaaraa torban kana keessa qofa guyyaa afraffaaf guyyaa har'aa magaalaa Maqalee keessa raawwatuu mootummaafi finciltoonni…

Ministeerri Haajaa Alaa US fi barreessaan ol aanaa UN dhimma Itoophiyaa irratti mar’iatan

Ministirri Haajaa alaa US, Antoonii Bilinken dhimma Itoophiyaa fi Afgaanistaan irratti barreessaa ol aanaa UN Antoniyoo…

Poolisiin duraanii Afrikaa Kibbaa maallaqa inshuraansii argachuuf jecha hiriyaa dhiiraashee fi firootashe ajjeeste

Poolisiin duraanii Afrikaa Kibbaa Naa'oomii Roozemeerii Nidlovu firoota ishee shanii fi hiriyaa dhiiraashee ajjeesuun murtiin balleessaan…

Kubbaa miillaa Itoophiyaa biyya ormaatti keessummaa ta’ee kessummoota isaa ‘keesssummeessuuf’ dirqame

Ulaagalee Fifa’n kaa’ame ni guutuu Istaadiyeemonni jedhaman, kallattiwwaan afran biyyatti keessatti ijaaramaniiru, ijaaramaa jirus yeroo jedhamu…

‘Hongee Booranatti mudateen loon 14,000 du’uun, kumni 30 gargaarsa namaatiin ka’u’

Hongee Godina Booranaatti mudateen loon du'an kuma 14,410 gahu Hogganaan Qophii Ittisa Balaa Godinichaa Aab Liiban…

Ameerikaatti namtichi kanfaltii Covid argachuuf of ajjeesuu akkeesse hidhaan adabame

Namichi maqaan Deevid Staveley jedhamu kun daldaloota gurguddoo afur qaba jedhee sobaan beeksisuun, sagantaa mootummaarraa qarqaarsa…

Itoophiyaatti namoota sababa COVID’n du’an kuma jaha ta’an keessaa kan talaalame tokko qofa

Weerarri Koronaa gosa Deeltaa kan itti hammaachaa jiru Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota du'anii saffisaan dabalaa kan…

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.