Obbo Ballaxee Mollaa hoogganaa Paartii Sosochii Biyyaalessaa Amaaraa (ABN) ta’an

Paartiin Sosochii Biyyaalessaa Amaaraa Dr Dassaalenyi Caannee dura taa'ummaarraa kaasee Obbo Ballaxe Mollaa muude.

BBC Africa Eye: Muka firii hin qabne, loogii dubartoota Niijer dhala dhabanii

Hawaasa hedduu keessatti wayita maatiin dhala dhaban, kan quba itti qaban dubartii irratti. Lammiin Nijeer Ayichaa…

Yaaliin MM Abiy Somaaliyaa fi Somaalilaand walitti fiduuf taasisaa jiran danqaan mudate

MM Itoophiyaa Abiy oggantoota Somaaliyaafi Somaalii Laandii wlitti dhiyeessuuf yaaliin gara Harigeessaatti imala taasisuuf ture aanga'oonni…

Itoophiyaa, Eertiraa: Dubbii pireezidant Isaayyaas marsaalee hawaassa irratti falmii kaase

Hariiroo biyyoota gaanfa Afrikaa lamaan Itoophiyaa fi Eertiraa ilaalchisuun yaadni pireezidantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii kennan marsaalee…

Kaanadaan du’a ogeeyyii fayyaan deeggarame babal’isuufi

Dhukkubsattoonni duuti isaanii 'waan hin oolle ta'uuf sababa gahaa' qaban ogeeyyii fayyaan deeggaramanii du'uu akka danda'an…

Dubartoonni Afrikaa Kibbaa HIV qaban dhala akka hin godhanne taasifamuun saaxilame

Dubartoonni Afrikaa Kibbaa dhiiga isaanii keessatti HIV'n argamu hayyama isaanii malee gadameessi isaanii akka guduunfame qorannoodhaan…

Namni yeroo jalqabaaf koronaavaayirasiin qabame ‘Patient zero’ eenyu? kana baruun maaliif fayyada?

Chaayinaa keessatti wayita koronaavaayirasiin haalaan tatamsa'aa jirutti barbaachi nama yeroo duraaf vaayirasichaan qabamee "patient zero" itti…

Waqgaarii Kabaa: Dararaa kanarraa du’uu naaf wayyan jedheen gaafadhe

Waggaarii Kabaa waggaa 19 mana hidhaa naannoo Tigiraay Addenebirit jedhamu keessatti hidhamee turuu dubbata. Mootummaan Naannoo…

Mo Faaraan qoricha atileetota si’eessu ‘L-carnitine’ fudhachuusaa amane

Qorannoon 'BBC Panaroma'n' gaggeeffame akka ibsutti walitt dhufeenyi Mo Faaraah fi leenjisaa isaa duraanii, Albartoo Saalaazaar,…

Keeniyaan qalma harree dhorkite

Ministeerri Qonnaa Keeniyaa harree qaluun dhorkaa akka ta'eefi manneen qalii harree biyyattii keessa jiran hunduu akka…

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.