‘Naannoo Amaaraa bakkeewwwan adda addaatti abbootii seeraarraan miidhaan gahaa jira’

Haala ibsa manamurtii waliigalaa naannoo Amaaraa torban darbee keessa baaseen, abbootiin alangaa haala hojiisaaniin walqabateen naannicha…

Fayyaa walhormaataa: Itoophiyaatti maatiin kuma 68 ol dhibee maseenummaaf wallaansa argachaa jiru

Yeroo baayyee dhala dhabuun ykn maseenummaan (infertility) walqabatee gaa'ila keessatti taateewwan gaddisisaan ni dhagahamu. Dubartiin jireenya…

Tedroos Adihaanom G/Iyyesuus: Lammii Itoopiyaa qabsoo farra Koronavaayirasii hogganaa jiran

Yeroo dhukkubni addunyaa yaaddesse, koronaavaayirasiin, babal'atetti Daarektara Olaanaa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa ta'un Dr Tedroos Adihaanom G/Iyyeesusiif…

Bataskaanni Eertiraa dhimma Kaardinaala Itoophiyaarratti ibsa gaafatte

Bataskaanni Kaatolikii Eertiraa dhimma Kaardinaala Itoophiyaa mudaterratti Waajira Dhimmoota Amataa biyyattii irraa ibsa gaafatte.

Adda Bilisummaa Oromoo: Sanbata darbe yaalii ajjeechaatu raawwatame

Taateen Sanbata darbe raawwatame yaalii ajjeechaa hooggansaafi gorsitoota olaanoo dhaabbichaa irratti raawwatame ta'uu ABO'n ibsa har'a…

‘Dhimmi marii Hidhaa Abbayyaa rakkoo godhannaan Tiraamp Sisiif bilbilan’

Pirezidantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp pirezidantii Masirii Abdulfattaah Al - Siisiif bilbiluun dhimma marii Hidha Abbayyaa rakkoo…

Koronaavaariras: “Fedhiin Daandii Qilleensa Itoophiyaan balali’uu %20’n gadi bu’e”

Daandiileen qilleensaa Afriikaa weerara koronaavaayirasiin wal qabatee baatii tokko keessatti qofa kasaaraan dolaara miliyoona 400 irra…

“Dantaa ummataa kabachiifna jechaa hattuu bilisa baasuun qaaniidha” Obbo Yohaannis Waldagabreel

Abbaan Alangaa Federaalaa himati namoota 63 adda citee akka gadi dhiifaman murteessee ture. Namoonni kunneen waan…

Masaraa Abbaa Jifaar waggaa 140 booda haaromfamaa jiru suuraan

Haaromsi masaraa mootii Abbaa Jifaar ji'oota jaha kan lakkoofsise yemmuu ta'u hojiin haaromsaa kun dhibbeentaa 30…

Aartii Oromoo: Waa’ee Usmaayyoo Muusaa wantoota isin hin beekne jaha

Waggaa 14 dura addunyarraa du'aan kan boqote aartisti gameessi Usmaayyoo Muusaa eenyu?

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.