Filannoo Itoophiyaa 2021: ‘ABO fi KFOn boordichaan hin dhiibamne’ – Boordii Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa

Boordin Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa galmee kaadhimamtootaa xummurame fi dhimmoota biroo irratti miidiyaalef ibsa laatera.

Filannoo Itoophiyaa 2021: Filannoo itti aanutti paartilee isaan kamtu morkattoota ciccimoo ta’uu danda’u?

Filannoo Itoophiyaa 2021: Filannoo itti aanutti paartileen isaan kamtu morkattoota ciccimoo ta'uu danda'u?

Filannoo 2021: Qabxiilee shan filannoo dhufu akka eegamu taasisan

Naannoo Tigraayiin alatti, guutuu Itoophiyaatti ji'a Caamsaa fi Waxabajjii keessa filmaata adeemsifamuuf, duulli na filadhaa fi…

Filannoowwan Itoophiyaa shanan darban attam turan?

Itoophiyaan filannoo biyyaalessaa adeemsisuuf qophiirra jirti. Yeroo amma Boordiin Filannoo sagantaa qabateen yeroon paartileen siyaasaa kaadhimamaa…

Boordiin Filannoo Itoophiyaa dhimma ABO irratti ragaalee qoradheen murtoo kenna jedhe

Boordiin Filannoo Biyyaalessaa Itophiyaa dhimma dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo(ABO) irrattii ''ragaalee qoradheen fuula duratti murtoo kennaa''…

ABO obbo Daawudiin hoogganamu Gaafatamaan Subqunnamtii isaa hidhamu balaaleffate

ABO obbo Daawud Ibsaan hoogganamu Gaafatamaan Subqunnamtii dhaabichaa obbo Battee Urgeessaa, konkolaachisaa isaanii waliin hidhamuu balaaleffate.

Filannoo Itoophiyaa 2021: Filannoon biyyaalessaa jahaffaan naannoo Oromiyaatti maal fakkachuuf deema?

Dhaabbileen siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti morkattoota ciccimoo ta'u jedhamanii eeggamaa turan lama, Addi Bilisummaa Oromoo (ABO)fi…

‘Dhaabota dhiyeenya filannoorratti hirmaachuuf gaafataniif boordichi hayyamuu qaba’ – MM Abiy Ahimad

Boordiin Filannoo Itoophiyaa 'dhaabota dhiyeenya filannoorratti hirmaachuuf gaafataniif hayyamuu qaba jedheen amanaa' jedhan Ministirri Muummee Itoophiyaa…

Filannoo Itoophiyaa 2021: Galmee filannoo irratti wantoota isin barbaachisan

Galmeen filattootaa filannoo biyyaalessa Itoophiyaa marsaa jahaffaa guyyaa har'aa eegalee akka gaggeeffamu yeroon Boordiin Filannoo Biyyaalessaa…

Filannoo Itoophiyaa 2021: Buufataaleen filannoo walakkaa ol hin banamne, Affaariifi Somaaleetti galmeen hin jalqabne

Itoophiyaatti buufataaleen filannoo walakkaa ol hin banamne, Affaariifi Somaaleetti galmeen hin jalqabne

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.