Akaakuun koronaavaayirasii Omicron uummata addunyaa hedduu hubuu danda’a-WHO

Dhaabbati Fayyaa Addunyaa(WHO) akaakuun koronaavaayirasii haaraa Omicron jedhamuu saffisaan namoota hedduu kan faaluu fi balaansaas olaanaadha…

Akaakuun Covid haarofti ‘Omicron’ akkamiin adda baafama?

Gosa laaboraatoorii akkamii keessatti akka godhamerratti hundaa'uun qorannoo PCRn adda baafamuu danda'a.

Covid Omicron: Biyyoonni Awurooppaa yeroon talaallii dirqama godhan amma-Qondaala EU

Biyyoonni miseensota Gamtaa Awurooppaa ta'an akaakuu koronaavaayirasii 'Omicron' qolachuuf jecha talaallii dirqamaan kennuu qabu jedhan Hooggantuun…

HIV: Oduu sobaa bara 2021 keessallee tatamsa’aa jiru

Milkaa'inni guddaan argamellee, HIV ilaalchisuun ouun sobaa ammallee tatamsa'aa jiran namoonni akka hojii malee ta'an, michuu…

Fayyaa: Dhiibbaa weerarri Koronaavaayirasii HIV/AIDS ittisuurratti qabu

Dhukkubni HIV AIDS erga addunyaarratti mul'achuun isaa gabaafamee wagga afurtama guuteera.

Saaraa Jilbeerti: Weerarri koroonaatti aanee dhufu baay’ee hamaa taha- Talaallii kan hojjete

Weerarri fuulduratti mudatu koroonaavaayirasii caalaa hamaa akka tahu, namoota talaallii Astraazanakaa hojjetan keessaa tokko kan taate…

Covid-19: Adunyaan koroonaavaayirasii haaraa Omicron to’achuuf muddamatti jirti

Biyyootni adda addaa balalii Afrikaa Kibbaa irraa dhufu dhorkaniiru

Omicron፡ Dhaabbati Fayyaa Addunyaa biyyoonni akaakuu koronaavaayirasii haaraadhaan akka hin rifanne hubachiise

Dhaabbati Fayyaa Addunyaa biyyoonni akaakuu koronaavaayirasii haaraadhaan akka hin rifanne hubachiise

Barsiisaan Booranarraa waa’ee nagaa walaloo barreesseef badhaafame maal hima?

Barsiisaafi barreessaa kitaabota lamaa ta'uu kan himu Jaatanii Boonayyaa Godaanaa wal dorgommii waa'ee nagaa dhaabbata biyyoota…

Waraana Tigraay: Viidiyoo ‘marii dippiloomaatota lixaa’ miliqee bahe irratti maaltu jedhame?

Viidiyoon miliqfamee baafame jedhame kan dippiloomaatonni duraanii fi ammaa Ameerikaa fi biyyoota lixaa tokko tokko lammilee…

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.