Barattoonni Keeniyaa ‘nam-fakkii oyiruu keessa dhaaban’ tolchaa jedhamuu maatiin komatan

Kaarikulamiin haaraa barattoonni wantoota ulfaatoo tolchuu akka shaakalan taasisu, maatii barattoota Keeniyaa biratti komii kaase.

Qo’attootni loon mana fincaanii fayyadamuu akka baran leenjisan

Qo'attootni akka jedhanitti loon mana fincaanii akka fayyadaman leenjisuun gaazii qilleensa faalu xiqqeessuuf gargaara.

Lakkuuwwan Jappaan addunyaarratti umrii dheeraa qaban waggaa 107tti beekamtii argatan

Lakkuuwwan Jappaan Umeno Sumiyama fi Koume Kodama umrii dheeraa jiraachuun galmee wantoota ajaayibsiisoo addunyaa- Guinness World…

Koroonaavaayiras: Kallattiin – ragaa addunyaarratti namoota Covid-19’n qabamaniifi du’an mul’isu

Guutummaa addunyaarratti lakkoofsi namoota koronaavaayirasiin irratti argamee miiliyoona 100 ol darbeera.

US namoota biyyashee seenaniif talaallii Covid dirqama gochuuf

US namoonni biyya biraarraa gara biyyashee seenan hundumtuu guutummaatti kan talaallii fudhatan ta'uu akka qaban gochuuf…

WHOn qoricha busaa dhukkubsattoota Covid irratti yaaluuf

Qorichi biqiltuu Artemisia jedhamu irraa hojjetamu Maadaagaaskaritti koronaavaayirasii ittisuuf faayidaarra oolera.

Covid-19: Itoophiyaatti umuriin talaallii Covid itti kennamu jijjirame

Itoophiyaatti umuriin namootni talaalliin Covid-19 kennamufii danda'u gadi buufamuun alatti qaamoolee hawaasa garaa garaa talaallicha akka…

Koronaavaayiras: Itoophiyaan qajeelfama COVID-19 ittisuufi to’achuuf hojiirra jiru jijjiirte

Itoophiyaatti lakkoofsi namoota koronaavaayirasiin du'aniifi kanneen kutaa warra jabaa dhukkubsataniitti dabarfaman haala baayyee rifaasisaa ta'een dabalaa…

Koronaavaayiras: Itoophiyaatti weerarri COVID-19 sadaffaan muul’achuu Ministeerri Fayyaa beeksise

Weerarri koronaavaayirasii sadaffaan Itoophiyaatti muul'achuu Ministirri Fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaan ibsaniiru.

Kooriyaan Kaabaa talaallii Covid miiliyoona sadii ta’u dhihaatef fudhachuu didde

Kooriyaan Kaabaa talaallii koronaavaayirasii miiliyoona sadii kennameef ture hin barbaadu kaanitti dabarsaa jechuu ishee Dhaabbanni Biyyoota…

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.